Novosti Zanimljive vesti iz naše kompanije.
Izveštaji
Zapisnik sa nastavljene I vanredne sednice skupštine 2017.

22.12.2017, autor: Srećko Pantović

Prilozi:

Izveštaj o bitnom događaju

18.12.2017, autor: Srećko Pantović

Prilozi:

Odluke sa nastavljene prve vanredne sednice skupštine 2017.

18.12.2017, autor: Srećko Pantović

Prilozi:

Dopuna materijala za nastavak vanredne sednice skupštine

15.12.2017, autor: Srećko Pantović

Prilozi:

Odluke sa prve vanredne sednice skupštine od 9.12.2017.

15.12.2017, autor: Srećko Pantović

Prilozi:

Zapisnik sa prve vanredne sednice skupštine akcionara od 9.12.2017.

15.12.2017, autor: Srećko Pantović

Prilozi:

Dopuna materijala za nastavljenu sednicu skupštine

15.12.2017, autor: Srećko Pantović

Prilozi:

Zahtev za dopunu dnevnog reda vanredne skupštine zakazane za 9.12.2017.

30.11.2017, autor: Srećko Pantović

Prilozi:

Materijal za prvu vanrednu sednicu skupštine akcionara 2017.

17.11.2017, autor: Srećko Pantović

Prilozi:

I (prva) vanredna sednica skupštine akcionara

17.11.2017, autor: Srećko Pantović

Prilozi:

Izveštaj o bitnom događaju

21.06.2017, autor: Srećko Pantović

Prilozi:

Zapisnik sa redovne skupštine akcionara 2017.

21.06.2017, autor: Srećko Pantović

Prilozi:

Odluke sa redovne sednice skupštine akcionara 2017.

21.06.2017, autor: Srećko Pantović

Prilozi:

Dopuna materijala za skupštinu za 17.06.2017

06.06.2017, autor: Srećko Pantović

Ponude za izbor nezavisnoj reviziji:

Prilozi:

Materijal za redovnu sednicu skupštine Fabrike sita i ležaja "FASIL" A.D. Arilje za 17.06.2017. god.

16.05.2017, autor: Srećko Pantović

Prilozi:

Obaveštenje o održavanju redovne godišnje skupštine Fabrike sita i ležaja "FASIL" A.D. Arilje 17.06.2017. godine

16.05.2017, autor: Srećko Pantović

Prilozi:

Akti Društva

27.06.2016, autor: Dragan Pavlović

Akti društva usvojena na sednicu Skupštine akcionara održane 18.06.2016. godine

Prilozi:

Naša filozofija

Uspeh kompanije se zasniva na motivaciji i kvalifikaciji zaposlenih. Atraktivnost ove kompanije za nove zaposlene stvaranjem stvaranje prostora za nove ideje i otverenosti za inovacije van sadašnje radne prakse. FASIL AD stoga nudi širok spektar zanimljivih ponuda koje slede ove ciljeve i u isto vreme pomože mladim ljudima da započnu svoju karijeru.

Na sledećim stranicama pronać́i ćete informacije o slobodnim radnim mestima.

Konstrukciju sita prilagođavamo proizvodnom programu i svakom tipu papir - mašine preko sistema preplitanja, numere, vrste, tipova i dimenzija materijala.

Rado će mo da odgovorimo na vaša pitanja ili da primimo vaš CV.

Copyright © 2015 Fasil A.D. - All rights reserved! webmaster